Sök

Skicka en förfrågan

Vilken Interaxo-modul avser förfrågan?

Välj något av följande: "SUPPORTÄRENDE" för användarsupport. "BESTÄLLNING" för export av rum, och andra tjänster. "UPPSÄGNING" för uppsägning/borttagning av Avtal/Arbetsområde. För att säga upp ett avtal och begära borttagning av Arbetsområdet krävs det att du är inloggad (överst på sidan), samt att du är Områdesadministratör eller Avtalsägare. 'FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG' för förslag på ny eller ändrad funktionalitet.

Välj något av följande: "SUPPORTÄRENDE" för användarsupport. "BESTÄLLNING" för export av rum, och andra tjänster. "UPPSÄGNING" för uppsägning/borttagning av Avtal/Arbetsområde. För att säga upp ett avtal och begära borttagning av Arbetsområdet krävs det att du är inloggad (överst på sidan), samt att du är Områdesadministratör eller Avtalsägare. 'FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG' för förslag på ny eller ändrad funktionalitet.

Kort titel på inlämnat ärende

Ange projektnumret på det avtal du vill säga upp. Projektnumret hittar du på den sista fakturan från oss. Numret är 5 siffror långt och börjar på siffran 6 för svenska avtal och 1 för norska avtal.

Du hittar namnet på Arbetsområdet genom att klicka på ”Administration” och därefter gå in under “Arbetsområden och Rum” i vänstermenyn. Namnet visas i kolumnen “Arbetsområde”.

Det är möjligt att beställa export av ett eller flera rum, beskriv vad som ska exporteras i nedanstående fält.

Alla priser är i SEK

ange önskat antal exporter

Leveransmetod USB 2.000,- SEK), fraktkostnad tillkommer. För digital leverans skickar vi en nedladdningslänk som gäller under en bestämd tid.

Om mer än 1 rum exporteras; Vill du att rummen ska samlas på 1 USB eller separeras på 1 USB för varje rum?

Extra kopior av samma rum? (separata USB-enheter)

Länk till ett eller flera rum som ska exporteras.

Exporten kan begränsas utifrån åtkomstbehörighet i rummet. Till exempel kan en underleverantör få en export som endast innehåller material de haft behörighet att se. (Lämnas fältet nedan tomt exporteras rummet utifrån rumsadministratörens behörighet)

Fakturaadress och fakturamärkning.

Hur skulle det hjälpa dig att jobba effektivare och bättre?

Dörr / rum / etc.

Övrig information om ditt ärende.

Lägg till fil eller släpp filer här